Your Last Status: "" ( Clicks) Mobile Version (BETA) update status
Advertising: Rich Men Dating · post content

"" @Stephen777 (update)

Show Stream Pix (0)

Stephen (@Stephen777)

(Profile ID: #16299)
·
Tip 1 KIN · Tip 5 KIN · Tip 10 KIN · Tip 50 KIN

Signup to follow Private Message 1 Following 0 Followers

Forum Posts (post now)
Hvordan automatisering og datakvalitet hjlper med at handtere forretningsmssige risici i en kommerciel bank
https://www.world-archaeology.com/ Efter den finansielle sammenbrud i 2008 har kommercielle banker gennemgaet store forskydninger i lovgivningsm?ssig reform bade for ledelsen og for at reducere driftsrisikoen. Denne transformation kombinerer med oget opm?rksomhed pa at forbedre effektiviteten, rentabiliteten og aktiekurserne i virksomheden. Etablerede <a href="https://www.world-archaeology.com/">standarder</a> som Dodd-Frank, Sarbanes-Oxley (Sox), Basel II (erstattet af Basel III) og hurtig implementering med MiFID II, der soger at aggregere og forbedre, hvordan banker uds?ttes for corporate governance trusler, Management Protection Risici og Overholdelse (GRC). Aktuelt lagrede data foresporges allerede ved hj?lp af maskinindl?ring, robotter, virtuelle assistenter og kunstig intelligens (AI). Disse data er vigtige for at forbedre effektiviteten, og denne udvikling vil forts?tte med at udvikle sig i de kommende ar. En r?kke forende globale kommercielle banker investerer st?rkt i dette omrade, og de, der forts?tter denne automatiseringssti, vil sandsynligvis modtage teknologiske konkurrencefordele. Det sidste eksempel pa dette er den JPMorgan program kaldet COIN (Contract Intelligence), udforelse af ensidigt gentaget arbejde om fortolkningen af kommercielle kreditaftaler - en proces, der tidligere forbrugt 360.000 timers juridisk bistand om aret. Softwaren scanner dokumenter i sekunder, er mindre tilbojelige til fejltagelser og tager aldrig ferie eller ferier - alt dette giver mening for erhvervslivet og hj?lper med at reducere omkostningerne og oge overskuddet. CaixaBank bruger ogsa IBM Watson til at stromline processerne. Pere Nebot, CIO, mener, at disse investeringer er v?rdifulde: "Computer teknologi - en ny trend i kommercielle bank teknologier, og jeg tror, det vil ?ndre samspillet mellem kunden og banken og gore livet lettere, og vores arkitektur muliggor tilslutning af Watson Vi arbejder mere effektivt og yde bedre service til vores kunder. "Udstedelse af kunstig intelligens systemer som Watson-software til at automatisere dokument kan oprette og levere en problemfri proces til at generere pr?cis forretningskritiske doku ing. I de seneste artier har mange forende banker i verden vokset eksponentielt - gennem globale ekspansion, opkob og fusioner - og de processer, der styrer forvaltningen var noget inkonsekvent og ineffektiv. Dette synspunkt bekr?ftes af PwC rapporten, at "selv om en r?kke banker er begyndt arbejdet med at oms?tte erhvervsudlan, nogle af dem opm?rksom pa den strategi for data, der kr?ves for effektivt at opfylde de nye krav til lovpligtig rapportering. ... et ineffektivt system for kommerciel udlan og det besl?gtede informationsmiljo vil s?tte banken i en ufordelagtig konkurrenceposition. " Handelsbanker opererer i en data-drevet verden, som igen efterlader data pr?cision som et omrade med potentiel indvirkning og en svag forbindelse i forste linje af risikostyring. Automatisering af data- og dokumentbehandlingsprocesser gor det muligt for virksomhederne at spare omkostninger, forbedre nojagtigheden og stromline processerne ved at reducere risikoen. Ifolge den britiske bankforening: Operationel risiko i markedsaktivitet kan skyldes mange kilder, sasom darlig eller ineffektiv datahandtering, systemer og processer. " Den sande v?rdi af "store data" er at analysere og vise specifikke kundedata for bedre resultater. Det fungerer som en hjornesten i risikostyring og har potentiale til at ?ndre det oprindelige formats standardiserede og rene synsvinkel fra "affald, affald" til "kvalitet, kvalitet". Dette forbedrer pa sin side overholdelsen af Basel II og SOX med hensyn til ydelse og reduktion af fejl ved indl?sning af data gennem forbedret levering og forretningsadministration. Det er vigtigt, at nojagtigheden af information og datakvalitet under behandling og sletning ikke bringes i fare, da den okonomiske og omdommende betydning her er enorm. Nogle af verdens mest beromte bankfolk er enige om, at innovation og nye teknologier kan gore bankvirksomheden bedre. Ralph Haymers, CEO for ING, siger, at "hvis du er de forste drivere og pauser pa den ene side mister du nogle indt?gter, men du kan vokse mere aggressivt." De ?ndringer, vi har gjort, tillod os at reagere hurtigere pa laneanmodninger, for at behandle hvilken service vi tilbyder kunden, er forbedret ". En r?kke ansogerbanker (sasom Metro Bank og Aldermore) forts?tter med at kr?nke bankmiljoet ved at fa en storre markedsandel, der holder store virksomheder under kontrol og stimulerer innovation og effektivitet i banksektoren. Forbedring af forretningsprocesser gennem automatisering af arbejdsgangen kan fore til, at selv de storste og mest beromte kommercielle banker vil have en strategisk konkurrencefordel. Dette fokus pa kvaliteten af dokumenter som hjornestenene i GRC, is?r i en sadan industri, der har rige data, bor medvirke til at modvirke i det mindste noget af kontrollen i det sidste arti. HotDocs tilbyder nogle af de storste og mest anerkendte kommercielle banker i verden til software til automatisk og pr?cist at indsamle ofte brugte dokumenter. HotDocs har vist sig at reducere risici, oge overholdelse, forbedre udlanskvaliteten, spare tid og oge kundetilfredsheden.
8 months ago

Financial skills to check writing and payment of bills
I was surprised when I asked parents to tell me about the vital abilities that your children would like to know and there was a question about a few topics: How to open a bank account Budget and balance accounts How to write checks and pay bills And how to start saving a pension https://structomagazine.co.uk/ It seems that some of the things we accept as due are not due to the fact that we teach children. In the last article we focus on budgeting and balance accounts. We even saw games and competitions that can be arranged for their children. This article is a third article in a four-part series and will examine how to teach children to write checks and pay bills. Correct invoice I was a little surprised when several parents recently reported that they have teens who will pay the bill by sending cash. I think the obvious is not so obvious. Billing is often done online, so it's important to teach your children to protect your personality on the Internet and keep the registration information where they can not be stolen or accessible. Nevertheless, there are still many companies that do not offer online payments, and the only way to pay bills is to check by mail. All children should know why you never send money and how to write a check specifically to pay the bill. For example: enter the account number and other required data in the note. This brings us to the next topic: writing checks. checking Oddly enough, part of the experience was that we could only write checks to buy delicacies, and our parents put a certain amount in our accounts, so we also had to balance the budget and register. Most children are nervous! They were not sure how to complete the check, and it was a great experience. I remember how nervous, because we had to fill italics, and it was difficult for me to enter you into the room. Today, many children do not even think about writing checks, because there are many other ways to do business, much more often; Nevertheless, I still need checks on accounts, contractors and even the help I get from the box when I forget my purse. Even in my previous articles, I expressed the danger of using and depositing a debit card. So, how do you make your children write checks, and why are you worried? Children participating The best and most interactive way to teach children to work with a checkbook is to find the reason for writing checks. Here's how: Give your children an old checkbook, play the check book, or create your own book (along with the registry). Then tell them that you need to write checks to get home. For example, to use your electronic device, there is a rental fee that requires you to write a check. In addition, they can also provide you with a monthly budget that helps you balance your budget and expenses. You need to balance a separate tab to compare it with accuracy at the end of the month. Children love this game very much. Below are some things you can do for: Use of electronic devices Television (after hours) Special snacks or delicacies Bike rental Exit (limited use) At the end of the month, if your children keep a positive balance, you will receive a prize. If you have more than one child, the one who most accurately balances your registry can also get a prize. The option is to stop the privileges when you run out of money. Some people think it's Brutal, but it imitates the real world. Writing checks is easy and most children love to study because they feel like adults. In the next article, we'll look at how you can start saving on retirement. It can change $ 200,000!
8 months ago

Subscriptions (go to a category and click subscribe to)
Business


Social Media
More on DUNO:
People from"Welcome to Duno.com" Danji
We try to become the largest forum for in the world.
Keep posting new content about every day to help us reach this goal :-)

Sugardaddy Dating